Pracownik ds. nadzoru i obsługi inwestycji – Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o.

Szczegóły oferty pracy na: www.kpim.pl

  • Status ogłoszenia o naborze:Po terminie składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:-
  • Wydział:Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o.
  • Miejsce pracySiedziba Spółki w Toruniu oraz, wyjazdowo, miejsca prowadzonych inwestycji: Bydgoszcz, Świecie, Włocławek
  • StanowiskoPracownik ds. nadzoru i obsługi inwestycji - Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o.
  • Wymiar etatupełen
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-02-28
  • Termin składania dokumentów2019-03-31
  • Sposób składania dokumentówAplikacje awierające życiorys, list motywacyjny oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przesyłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@kpim.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny spółki
  • Miejsce składania dokumentówPrzesyłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@kpim.pl lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny spółki
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1) wykształcenie techniczne w branży budowlanej, mile widziane w branży sanitarnej lub elektrycznej (mile widziani także studenci ostatniego roku studiów);
   2) mile widziane uprawnienia w branży konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej,
   3) doświadczenie w pracy na budowie,
   4) znajomość procesu inwestycyjnego,
   5) znajomość przepisów, w tym Prawa budowlanego;
   6) sprawna obsługa komputera, w tym pakietu MS Office,
   7) umiejętność pracy w zespole,
   8) doskonała organizacja pracy, odpowiedzialność, rzetelność i samodzielność,
   9) umiejętność pracy pod presją czasu oraz odporność na stres,
   10) mile widziana znajomość warunków kontraktowych FIDIC
   11) mile widziane doświadczenie w zakresie funduszy unijnych, w szczególności w zakresie twardych projektów inwestycyjnych.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe-
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowya) kontrola realizacji postanowień kontraktowych wykonawców robót, dostawców, usługodawców uczestniczących w danej inwestycji,
   b) monitorowanie oraz analiza ryzykpodczas procesu inwestycyjnego danej inwestycji,
   c) monitorowanie postępu i sprawności procesu inwestycyjnego,
   d) analiza i kontrola sprawozdań, raportów i innych dokumentów dotyczących danej inwestycji,
   e) współpraca z wykonawcami i inspektorami nadzoru budowlanego (inżynierami kontraktu),
   f) monitorowanie i kontrola działań inżynierów nadzoru technicznego (inżynierów kontraktu),
   g) monitorowanie i kontrola działań wykonawców w kontekście zgodności prowadzonych prac z postanowieniami kontraktowymi,
   h) monitorowanie i kontrola jakości wykonywanych prac budowlanych, dostaw, usług,
   i) czynne uczestnictwo w naradach technicznych,
   j) analiza dokumentacji technicznej,
   k) uczestniczenie w odbiorach nieruchomości i ruchomości w ramach danej inwestycji,kontrola przedmiotu odbioru ze specyfikacją techniczną w ofercie,l)współpraca z wszystkimi Działami Spółki w zakresie swoich kompetencji.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy-
  • Lista wybranych kandydatów
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian