Prezydium VI kadencji (2018-2023)

Przewodniczący Sejmiku Ryszard Bober
tel. 56 62 18 285

Wiceprzewodnicząca Sejmiku Elżbieta Piniewska
tel. 56 62 18 454

Wiceprzewodniczący Sejmiku Łukasz Krupa
tel. 56 62 18 454

Wiceprzewodniczący Sejmiku Wojciech Jaranowski
tel. 56 62 18 390

Informacje

Rejestr zmian