PROCEDURA WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ ADR na podstawie posiadanych uprawnień wydanych przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA ADR MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ KIEROWCY, KTÓRYM ZAŚWIADCZENIE ADR WYDAŁ Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych

  • Wydział Wydział ds. Uprawnień Komunikacyjnych
  • Termin załatwienia 14 dni
  • Osoba kontaktowa Marlena Smykowska-Wilamowicz, Marek Jasiński
  • Miejsce załatwienia Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć lub przesłać pocztą pod adres:
   Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
   Departament Infrastruktury Drogowej, Wydział ds. Uprawnień Komunikacyjnych,
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
  • Telefon kontaktowy tel. 56 62 18 221 e-mail : m.smykowska@kujawsko-pomorskie.pl tel. 56 62 18 388 e-mail: m.jasinski@kujawsko-pomorskie.pl
  • Miejsce odbioru Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu,
   Departament Infrastruktury Drogowej, Wydział ds. Uprawnień Komunikacyjnych,
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.
  • Wymagane dokumenty O wydanie zaświadczenia ADR, przez marszałka województwa, może wnioskować osoba,
   której zaświadczenie ADR wydał Szef Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.
   Warunkiem wydania zaświadczenia ADR jest złożenie wniosku, wraz z załączonymi dokumentami.
   WYMAGANE DOKUMENTY:
   Do wniosku o wydanie zaświadczenia ADR należy dołączyć:
   1) wniosek o wydanie zaświadczenia ADR na podstawie na podstawie posiadanych uprawnień wydanych przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych – WZÓR WNIOSKU do pobrania
   2) formularz zgłoszeniowy, zawierający dane niezbędne do wydania zaświadczenia ADR wraz z aktualną fotografią – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do pobrania + INSTRUKCJA wypełniania formularza
   3) dowód potwierdzający dokonanie opłaty wskazanej poniżej,
   - za wydanie zaświadczenia ADR w wysokości 50 zł., należy uiścić na konto:
   Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego
   Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń
   20 1020 5011 0000 9502 0128 2227

   Tytułem: opłata za wydanie zaświadczenia ADR, imię i nazwisko wnioskującego.

   4) Potwierdzenie zapoznania się z Informacją administratora danych osobowych (RODO), zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. – WZÓR POTWIERDZENIA zapoznania się z informacją RODO do pobrania.

   W przypadku odbioru zaświadczenia ADR wydanego, na podstawie posiadanych uprawnień wydanych przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych, przez osobę inną niż wnioskodawca należy złożyć pełnomocnictwo. Zgodnie z załącznikiem nr 3 do ustawy o opłacie skarbowej od pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 17 zł (zwolnienie z opłaty udzielane jest małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu) – WZÓR pełnomocnictwa do pobrania.
   - Opłatę skarbową należy uiścić na konto:
   Urząd Miasta Torunia, Wydział Podatków i Windykacji
   ul. Grudziądzka 126b, 87-100 Toruń
   37 1160 2202 0000 0000 8344 0799

  • Opłaty Pkt 3
  • Tryb odwoławczy brak
  • Uwagi

   brak

  • Podstawa prawna
   1. Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020 r.,
    poz. 154 z późn. zm.),
   2. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U. z 2018 r., poz. 683),
  • Typ treściProcedury załatwiania spraw

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian