Projekt wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2017-2038 został przyjęty Uchwałą Nr 44/1699/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 9 listopada 2017 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian