Projekt wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2019-2038 został przyjęty Uchwałą Nr 44/2096/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 listopada 2018 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian