Projekt wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2021-2039 został przyjęty uchwałą Nr 44/1866/20 Zarządu Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia 12 listopada 2020 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian