protokół Nr VI/19 z VI sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 27 maja 2019 r.

protokoły z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian