protokół Nr XI/19 z X sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 13 listopada 2019 r.

protokoły z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian