protokół Nr XII/19 z XII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 16 grudnia 2019 r.

protokoły z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian