protokół Nr XLIV/18 z XLIV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 14 maja 2018 r.

protokoły z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian