protokół Nr XLV/18 z XLV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 28 maja 2018 r.

protokoły z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian