protokół Nr XLVIII/18 z XLVIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 30 lipca 2018 r.

protokoły z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian