protokół Nr XX/16 z XX sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 23 maja 2016 r.

Protokoły z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian