protokół Nr XXIV/20 z XXIV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 31 sierpnia 2020 r.

protokoły z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego VI kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian