protokół Nr XXV/16 z XXV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 28 października 2016 r.

Protokoły z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian