protokół Nr XXVI/16 z XXVI nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 8 listopada 2016 r.

Protokoły z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian