protokół Nr XXVII/16 z XXVII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 28 listopada 2016 r.

Protokoły z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian