protokół Nr XXXIV/17 z XXXIV sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 26 czerwca 2017 r.

protokoły z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian