protokół Nr XXXIX/17 z XXXIX – nadzwyczajnej sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 11 grudnia 2017 r.

protokoły z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian