protokół Nr XXXVIII/17 z XXXVIII sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 27 listopada 2017 r.

protokoły z sesji Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego V kadencji

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian