Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Ewaluacja ex post Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013”

WZP.272.6.2016

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający UM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 12.04.2016
  • Data składania ofert 28.04.2016
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 28.04.2016
  • Godzina otwarcia ofert 10:30
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń, Pok. 237, Wydział Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego
  • Numer UZP/TED 39013-2016
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian