Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego pt. „Wpływ interwencji RPO WK-P 2014-2020 na zatrudnienie i rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim”

WZP.272.5.2019

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający UM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 11.02.2019
  • Data składania ofert 25.02.2019
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 25.02.2019
  • Godzina otwarcia ofert 10:30
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Wydział Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego, pokój 337, Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń
  • Numer UZP/TED 512302-N-2019
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian