Przygotowanie i przeprowadzenie innowacyjnych zajęć warsztatowych na wyższej uczelni dla uczestników projektu „Szkoła Zawodowców” jak również zatrudnienie przez Wykonawcę 40 nauczycieli ze szkół do pełnienia roli asystentów w trakcie ww. zajęć

WZP.272.12.2017

  • Status zamówienia Rozstrzygnięty
  • Rodzaj zamówienia publicznego Usługi
  • Zamawiający UM Województwa Kujawsko-Pomorskiego
  • Tryb zamówienia publicznego Usługi społeczne art. 138o ustawy PZP
  • Finansowanie Z dotacji celowej
  • Data ogłoszenia 30.03.2017
  • Data składania ofert 07.04.2017
  • Godzina składania ofert 09:00
  • Data otwarcia ofert 07.04.2017
  • Godzina otwarcia ofert 09:30
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń Pok. 237 Wydział Zamówień Publicznych i Partnerstwa Publiczno-Prawnego
  • Numer UZP/TED
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian