Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku sp. z o.o.

Adres:
Przysiek, ul. Parkowa 2
87-134 Zławieś Wielka

NIP: 879-26-36-573
KRS: 0000370591
strona www: http://www.daglezja.turystyka.pl/
strona BIP: http://bip.wilga.turystyka.pl/

Realizacja obowiązku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami:

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przysieku z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przysieku z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przysieku zmieniająca uchwałę nr 12 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą: Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przysieku z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przysieku z dnia 30 czerwca 2021 r.  w sprawie zmiany uchwały nr 12 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Przysieku z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zasad kształtowania wynagrodzeń członków Zarządu oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia Prezesa Zarządu spółki Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian