Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Zapytanie ofertowe – audyt Wiślanej Trasy Rowerowej 12:34 18-06-2019 Artykuł Szczegóły
WZP.272.36.2019 Zakup sprzętu komputerowego jego dostarczenie oraz montaż w pomieszczeniach dydaktycznych, w ramach realizacji projektu pn. „Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L.Braille’a w Bydgoszczy” 11:55 18-06-2019 Zamówienia publiczne Szczegóły
porządek obrad VIII sesji Sejmiku WK-P – 24 czerwca 2019 r. 15:30 17-06-2019 Artykuł Szczegóły
Zawiadomienie o nie załatwieniu sprawy dotyczącej nałożenia w drodze decyzji na Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z siedzibą w Warszawie, zarządcy autostrady A-1 Toruń – Stryków, na odcinku: węzeł Czerniewice – granica województwa kujawsko-pomorskiego i łódzkiego, obowiązku ograniczenia oddziaływania hałasu komunikacyjnego odcinka autostrady A1 przebiegającego przez Nowy Ciechocinek i Otłoczyn, w miejscach stwierdzonych przekroczeń i przywrócenia środowiska do stanu, w którym dopuszczalne poziomy hałasu komunikacyjnego na ww. terenach objętych ochroną akustyczną nie będą przekroczone, w ustawowym terminie i wskazujące nowym termin jej załatwienia. 14:54 17-06-2019 Artykuł Szczegóły
WZP.272.37.2019 Przeprowadzenie robót budowlanych w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, związanych z modernizacją i remontem budynku przy ulicy Konstytucji 3 Maja 40 w Toruniu przy Szpitalu Specjalistycznym dla Dzieci i Dorosłych związanych z przystosowaniem go do potrzeb kształcenia zawodowego praktycznego 14:05 17-06-2019 Zamówienia publiczne Szczegóły
Karta informacyjna 399/2019 13:57 17-06-2019 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Karta informacyjna 398/2019 13:45 17-06-2019 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Karta informacyjna 396/2019 13:38 17-06-2019 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Karta informacyjna 395/2019 13:35 17-06-2019 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Karta informacyjna 394/2019 13:30 17-06-2019 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Karta informacyjna 393/2019 13:27 17-06-2019 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Karta informacyjna 392/2019 13:24 17-06-2019 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Karta informacyjna 397/2019 13:20 17-06-2019 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Karta informacyjna 386/2019 13:11 17-06-2019 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Karta informacyjna 385/2019 13:07 17-06-2019 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
uchwała Nr 22/957/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.08.04.02-IZ.00-04-253/19 12:18 17-06-2019 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 22/956/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia limitów środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy 12:11 17-06-2019 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 22/955/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Żyć na MAXA POZYTYWNIE!” 11:59 17-06-2019 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 22/953/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zaopiniowania przez Instytucję Zarządzającą RPO WK-P zaktualizowanej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego w zakresie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020 11:47 17-06-2019 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 22/952/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 5 czerwca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego 11:37 17-06-2019 Akty prawne Szczegóły
« 1 2 3 930 931 »

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>