Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 13/TZ/2020 w dniu 9 lipca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym dla inwestycji polegającej na budowie doziemnej linii kablowej SN-15 kV wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. nr 265, obręb 0009 Unisław, gmina Unisław. 16:10 10-07-2020 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 35/CP/2020 w dniu 9 lipca 2020 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dn90PE na dz. nr: 1096, 1118/6, obręb m. Koronowo, gmina Koronowo. 16:07 10-07-2020 Artykuł Szczegóły
uchwała Nr 14/580/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) 14:08 10-07-2020 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 13/538/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) 13:48 10-07-2020 Akty prawne Szczegóły
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW KONTROLI WDRAŻANIA EFS W WYDZIALE KONTROLI WDRAŻANIA EFS W DEPARTAMENCIE KONTROLI WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH – 20/2020 13:33 10-07-2020 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
uchwała Nr 9/375/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) 13:24 10-07-2020 Akty prawne Szczegóły
„Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Toruń” uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXIII/341/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. (Załącznik nr 1), wraz z uzasadnieniem wynikającym z art. 42 pkt 2 (Załącznik nr 2) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 13:15 10-07-2020 Artykuł Szczegóły
„Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, PM2,5 oraz benzo(a)pirenu dla strefy aglomeracja bydgoska” uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXIII/339/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. (Załącznik nr 1), wraz z uzasadnieniem wynikającym z art. 42 pkt 2 (Załącznik nr 2) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 13:10 10-07-2020 Artykuł Szczegóły
uchwała Nr 7/261/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 26 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) 13:05 10-07-2020 Akty prawne Szczegóły
„Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy miasto Włocławek” uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXIII/338/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. (Załącznik nr 1), wraz z uzasadnieniem wynikającym z art. 42 pkt 2 (Załącznik nr 2) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 13:01 10-07-2020 Artykuł Szczegóły
Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne. 12:51 10-07-2020 Procedury załatwiania spraw Szczegóły
uchwała Nr 3/61/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) 12:41 10-07-2020 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 47/2134/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) 12:25 10-07-2020 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 46/2097/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) 12:07 10-07-2020 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 36/1630/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) 11:52 10-07-2020 Akty prawne Szczegóły
„Program ochrony powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 oraz benzo(a)pirenu dla strefy kujawsko-pomorskiej” uchwalony przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr XXIII/340/20 z dnia 22 czerwca 2020 r. (Załącznik nr 1), wraz z uzasadnieniem wynikającym z art. 42 pkt 2 (Załącznik nr 2) ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 11:52 10-07-2020 Artykuł Szczegóły
Karta informacyjna 440/2020 11:42 10-07-2020 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Karta informacyjna 442/2020 11:37 10-07-2020 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
uchwała Nr 27/1240/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia oraz opublikowania Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 („SZOOP RPO”) 11:36 10-07-2020 Akty prawne Szczegóły
Karta informacyjna 441/2020 11:35 10-07-2020 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
« 1 2 3 1 155 1 156 »

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>