Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 35/CP/2017 w dniu 21 czerwca 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na dz. nr: 264, 214, 219, 258, 261/13, 261/17, 254/6, 250, 314, 313, 255/4, 257/2, 261/9, 261/15 w miejscowości Grodztwo, ul. Włocławska i Zielna, gmina Kruszwica 15:56 22-06-2017 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 34/CP/2017 w dniu 21 czerwca 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej ze złączem kablowym i kablowo-pomiarowym na dz. nr: 256/5, 321/4, 933, 935, 716, 167/1-LP obręb Sypniewo oraz dz. nr: 256/23, 256/15 obręb Lubcza, gmina Więcbork 15:54 22-06-2017 Artykuł Szczegóły
Postępowanie prowadzone z podziałem na części pod nazwą: Dostawa przedmiotów i urządzeń stanowiących wyposażenie pracowni językowych i zawodowych dla 17 techników województwa kujawsko-pomorskiego, biorących udział w projekcie Szkoła Zawodowców. 15:33 22-06-2017 Zamówienia publiczne Szczegóły
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek GDDKiA, działającego poprzez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz szczególne korzystanie z wód, tj.: odprowadzanie wód opadowych do wód i do ziemi oraz odprowadzanie do ziemi ścieków bytowych z terenu MOP Szczutki Północ i Południe w związku z realizacją zadania p.n. „Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S-5 na odcinku Nowe Marzy – Bydgoszcz – granica województwa kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego; odcinek 4 od węzła Tryszczyn (bez węzła), do węzła Białe Błota (bez węzła) o długości ok. 13,5 km”. 15:11 22-06-2017 Artykuł Szczegóły
Karta informacyjna 375/2017 15:10 22-06-2017 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Karta informacyjna 370/2017 15:06 22-06-2017 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Decyzja Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 06.06.2017 r., znak: ŚG-I-W.7222.12.2016.SN udzielająca pozwolenie zintegrowane dla „MEDOS” Marian Buławka, Ewa Buławka Spółka Jawna, ul. Magazynowa 3, 86-200 Chełmno, w związku z eksploatacją instalacji do powierzchniowej obróbki metali lub materiałów z tworzyw sztucznych z wykorzystaniem procesów elektrolitycznych lub chemicznych, gdzie całkowita pojemność wanien procesowych przekracza 30 m3, zlokalizowanej przy ul. Magazynowej 3 w Chełmnie. 15:05 22-06-2017 Artykuł Szczegóły
Wykaz Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych 14:51 22-06-2017 Artykuł Szczegóły
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW OPŁAT W WYDZIALE KSIĘGOWOŚCI FUNDUSZY CELOWYCH W DEPARTAMENCIE FINANSÓW – 21/2017 14:43 22-06-2017 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
Wykonanie usług szkoleniowych przez dwóch Prelegentów/Wykładowców podczas ośmiu jednodniowych szkoleń dla Przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie obszarów chronionych wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych w ramach projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” 14:17 22-06-2017 Artykuł Szczegóły
Wykonanie usług szkoleniowych przez trzech Prelegentów w ramach czterech dwudniowych prelekcji wraz z przygotowaniem materiałów szkoleniowych dla uczestników oraz zapewnienia wsparcia merytorycznego (usługi edukacyjne) dla „Zielonych Edukatorów” i innych osób zaangażowanych w realizację projektu pn. „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być… na zielonym!” 14:14 22-06-2017 Artykuł Szczegóły
Projekt Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” do konsultacji 10:34 22-06-2017 Artykuł Szczegóły
Karta Informacyjna 372/2017 09:57 22-06-2017 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Karta Informacyjna 371/2017 09:50 22-06-2017 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
UCHWAŁA NR 11/462/17 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Województwa – tekst jednolity 09:30 22-06-2017 Artykuł Szczegóły
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy ul. M. Skłodowskiej-Curie 61/67, Toruń 07:50 22-06-2017 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
Otwarty Konkurs Ofert Nr 28/2017 14:51 21-06-2017 Artykuł Szczegóły
uchwała Nr 23/1066/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 14:42 21-06-2017 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 23/1065/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie aspektu dotyczącego ochrony środowiska nr 23 14:32 21-06-2017 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 23/1064/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej objęcia granicami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów położonych w Kowalewie 14:20 21-06-2017 Akty prawne Szczegóły
« 1 2 3 438 439 »

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>