Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 50/CP/2017 w dniu 21 września 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci ciepłowniczej 2xDN300/450 w pasie drogowym ulicy Grunwaldzkiej w ramach inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa ul. Grunwaldzkiej na odcinku od ul. Węzła Zachodniego do granicy miasta Bydgoszczy wraz z ulicami: Czapla, Łowiskowa, Zimorodkowa, Wronia, Wróblowa, Perlicza, Skośna, Papuzia, Kolbego, Przejście, Filtrowa, Wyrzyska, Okopowa, Zielona i Flisacka” na dz. nr: 460/14 (działka powstała z podziału dz. nr 460/11), 461/4 (działka powstała z podziału dz. nr 461/2), 462/3 (działka powstała z podziału dz. nr 462/1), 463/9 (działka powstała z podziału dz. nr 463/2), 6/1 (działka powstała z podziału dz. nr 6) obręb 335 w rejonie ul. Grunwaldzkiej w Bydgoszczy 13:44 22-09-2017 Artykuł Szczegóły
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia nr 49/CP/2017 w dniu 21 września 2017 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 63 i DN 90 na dz. nr: 513, 111/2, 332, 399, 375, 510, 409, 109/1, 479, 168/14, 485, 145, 168/60, 166, 168/13, 168/32 obręb Lisi Ogon, gmina Białe Błota 13:40 22-09-2017 Artykuł Szczegóły
porządek obrad XXXVI sesji Sejmiku WK-P – 25 września 2017 r. 13:14 22-09-2017 Artykuł Szczegóły
Zarządzenie Nr 45/2017Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20.09.2017 r. w sprawie ustalenia listy podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, które są uprawnione do prowadzenia staży podyplomowy 12:51 22-09-2017 Artykuł Szczegóły
Kompleksowa organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń dla potencjalnych beneficjentów i beneficjentów realizujących projekty lub aplikujących o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz realizacja dwóch webinariów na potrzeby promocji RPO WK-P 11:40 22-09-2017 Zamówienia publiczne Szczegóły
Dostarczenie 2017 sztuk gęsi białej kołudzkiej wraz z ubojem i pakowaniem 11:33 22-09-2017 Zamówienia publiczne Szczegóły
Komisje Sejmiku 09:13 22-09-2017 Artykuł Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 45/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO – POMORSKIEGO W TORUNIU z dnia 20 września 2017 r. w sprawie ustalenia listy podmiotów leczniczych oraz indywidualnych praktyk lekarskich i indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, które są uprawnione do prowadzenia staży podyplomowych. 16:21 21-09-2017 Akty prawne Szczegóły
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY W WYDZIALE WDRAŻANIA PROJEKTÓW W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO – 38/2017 16:02 21-09-2017 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
Karta Informacyjna 568/2017 15:17 21-09-2017 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Wykaz Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych 15:17 21-09-2017 Artykuł Szczegóły
Zapytanie ofertowe na usługę przygotowania projektu graficznego i druku broszur edukacyjnych, plakatów i naklejek informacyjnych dotyczących podniesienia świadomości ekologicznej oraz wiedzy na temat obszarów chronionych województwa kujawsko-pomorskiego wśród dzieci i młodzieży 13:40 21-09-2017 Artykuł Szczegóły
Informacja o terminie rozpoczęcia konsultacji dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy miasto Włocławek ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10-aktualizacja. 12:25 21-09-2017 Artykuł Szczegóły
Informacja o terminie rozpoczęcia konsultacji dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy miasto Toruń ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10-aktualizacja. 12:22 21-09-2017 Artykuł Szczegóły
Informacja o terminie rozpoczęcia konsultacji dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy aglomeracja bydgoska ze względu na przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10-aktualizacja. 12:15 21-09-2017 Artykuł Szczegóły
Informacja o terminie rozpoczęcia konsultacji dotyczących projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej ze względu na przekroczenie poziomu docelowego i dopuszczalnego dla pyłu zawieszonego PM2,5. 12:10 21-09-2017 Artykuł Szczegóły
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW NADZORU NAD WYKONYWANIEM BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGII TRANSPORTU W DEPARTAMENCIE INFRASTRUKTURY DROGOWEJ I BEZPIECZEŃSTWA RUCHU – 46/2017 11:56 21-09-2017 Ogłoszenia o naborze Szczegóły
Postępowanie prowadzone z podziałem na części pod nazwą: Dostawa przedmiotów i urządzeń stanowiących wyposażenie pracowni językowych i zawodowych dla techników województwa kujawsko-pomorskiego, biorących udział w projekcie Szkoła Zawodowców 10:17 21-09-2017 Zamówienia publiczne Szczegóły
uchwała Nr 36/1659/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.4 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości, Poddziałania 1.4.2 Wsparcie MŚP poprzez instytucje otoczenia biznesu, Schemat: Wsparcie IOB w celu świadczenia specjalistycznych usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.01.04.02-IZ.00-04-123/17) 09:07 21-09-2017 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 36/1658/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (KOP ZIT) w ramach konkursu Nr RPKP.10.01.03-IZ.00-04-099/17 08:53 21-09-2017 Akty prawne Szczegóły
« 1 2 3 489 490 »

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>