Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Instalacja do chowu drobiu w miejscowości Jezuicka Struga, gmina Rojewo, powiat inowrocławski (instalacja nr 2). 13:50 22-02-2019 Artykuł Szczegóły
Instalacja do chowu drobiu w miejscowości Jezuicka Struga, gmina Rojewo, powiat inowrocławski (instalacja nr 1). 13:44 22-02-2019 Artykuł Szczegóły
Grupowe ubezpieczenie zdrowotne pracowników Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz członów ich rodzin 13:37 22-02-2019 Zamówienia publiczne Szczegóły
ZARZĄDZENIE NR 11/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Koordynującego 13:24 22-02-2019 Akty prawne Szczegóły
STANOWISKO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie sytuacji na rynku trzody chlewnej 13:16 22-02-2019 Akty prawne Szczegóły
zapytanie radnego Jacka Gajewskiego w sprawie zasad i terminu uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej – KS-S0003.6.2019 13:04 22-02-2019 Artykuł Szczegóły
zapytanie radnego Jerzego Gawędy w sprawie transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T – KS-S.0003.5.2019 12:57 22-02-2019 Artykuł Szczegóły
Druki do sporządzenia sprawozdań finansowych (bilans i załączniki) dla jednostek budżetowych, wojewódzkich osób prawnych i spółek 12:53 22-02-2019 Artykuł Szczegóły
interpelacja radnego Jarosława Katulskiego w sprawie realizacji modernizacji drogi wojewódzkiej nr 240 w Tucholi – KS-S.0003.2.2018 12:51 22-02-2019 Artykuł Szczegóły
Instalacja do chowu drobiu w miejscowości Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski. 12:44 22-02-2019 Artykuł Szczegóły
Instalacja do chowu drobiu w miejscowości Borucin Kolonia, gmina Osięciny, powiat radziejowski (instalacja nr 3). 12:42 22-02-2019 Artykuł Szczegóły
Instalacja do chowu drobiu w miejscowości Koneck, gmina Koneck, powiat aleksandrowski. 12:39 22-02-2019 Artykuł Szczegóły
Instalacja do chowu drobiu w miejscowości Zdzisławin, gmina Izbica Kujawska, powiat włocławski. 12:36 22-02-2019 Artykuł Szczegóły
uchwała Nr 6/197/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 20/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu 12:02 22-02-2019 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 6/196/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-223/18 11:54 22-02-2019 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 6/195/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-213/18 11:41 22-02-2019 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 6/194/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18 11:31 22-02-2019 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 6/193/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 11:12 22-02-2019 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 6/192/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2019 roku dla spółek wodnych 11:03 22-02-2019 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 6/191/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2019 rok i skierowania go do zaopiniowania 10:52 22-02-2019 Akty prawne Szczegóły
« 1 2 3 850 851 »

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>