Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
Karta informacyjna 62/2020 11:18 21-02-2020 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
zapytanie radnego Michała Krzemkowskiego w sprawie budowy przedszkola dla dzieci słabo widzących i niewidomych przy Kujawsko-Pomorskim Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Brailleʼa w Bydgoszczy – KS-S.0003.1.2020 11:17 21-02-2020 Artykuł Szczegóły
Karta informacyjna 61/2020 11:16 21-02-2020 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Karta informacyjna 60/2020 11:13 21-02-2020 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Karta informacyjna 128/2020 11:10 21-02-2020 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Karta informacyjna 127/2020 11:07 21-02-2020 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Karta informacyjna 126/2020 11:04 21-02-2020 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Karta informacyjna 125/2020 11:01 21-02-2020 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Karta informacyjna 124/2020 10:59 21-02-2020 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Karta informacyjna 123/2020 10:55 21-02-2020 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
uchwała Nr 5/198/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy 10:34 21-02-2020 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 5/197/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego pn. „Zdrowi i aktywni w pracy 2” w ramach Poddziałania 8.6.1 Wsparcie na rzecz wydłużania aktywności zawodowej mieszkańców, Działania 8.6 Zdrowy i aktywny region, Osi priorytetowej 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 10:22 21-02-2020 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 5/196/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy pozytywnie zweryfikowanych wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach naboru ogłoszonego przez Lokalną Grupę Działania „Vistula – Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję” Nr naboru LGD 1/2019/R (nabór IZ RPO WK-P Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-280/19) 10:14 21-02-2020 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 5/195/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie zatwierdzenia listy pozytywnie zweryfikowanych wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach naboru ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Drwęcy” Nr naboru LGD 2/2019 (nabór IZ RPO WK-P Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-293/19) 10:08 21-02-2020 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 5/194/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, Działania 9.2 Włączenie społeczne, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 09:57 21-02-2020 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 5/193/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-305/19 09:50 21-02-2020 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 5/192/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.11.01.00-IZ.00-04-309/19 09:45 21-02-2020 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 5/191/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 09:29 21-02-2020 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 5/190/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 3/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom 09:25 21-02-2020 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 5/189/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartych konkursów ofert nr 4/2020 i nr 5/2020 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2020 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom 09:13 21-02-2020 Akty prawne Szczegóły
« 1 2 3 4 1 069 1 070 »

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>