Rejestr zmian

Temat Data ostatniej modyfikacji Pozycja w menu
uchwała Nr 24/885/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 („Uszczegółowienie RPO”) 14:12 15-07-2016 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 24/884/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie przeznaczenia środków z budżetu państwa na dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 14:00 15-07-2016 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 24/883/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie Zastępcy Dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku 13:52 15-07-2016 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 24/882/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym na 2016 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 13:37 15-07-2016 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 24/881/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) 13:26 15-07-2016 Akty prawne Szczegóły
Karta informacyjna 227/2016 11:36 15-07-2016 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Karta informacyjna 226/2016 11:32 15-07-2016 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
uchwała Nr 24/880/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 11:32 15-07-2016 Akty prawne Szczegóły
Karta informacyjna 225/2016 11:29 15-07-2016 Rejestr informacji o środowisku Szczegóły
Oferta złożona w trybie w art.19a Wystawa indywidualna Tytusa Szabelskiego – „kampus UMK” 11:26 15-07-2016 Artykuł Szczegóły
Oferta tryb uproszczony 11:26 15-07-2016 Artykuł Szczegóły
Oferta Fundacji Poniatówka Polska pn. Odkrywca dziedzictwa 11:22 15-07-2016 Artykuł Szczegóły
uchwała Nr 24/879/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 11:21 15-07-2016 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 24/878/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 11:07 15-07-2016 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 24/877/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego (dla jednostek budżetowych) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 10:56 15-07-2016 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 24/876/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody Kujawsko-Pomorskiemu Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy na użyczenie aktywów trwałych 10:32 15-07-2016 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 24/874/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 15/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2016 roku ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod nazwą „Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” 10:00 15-07-2016 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 24/873/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 13/2016 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w latach 2016-2018 dotyczących działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3. ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod nazwą „DOFINANSOWANIE WKŁADU WŁASNEGO DO PROJEKTÓW FINANSOWANYCH Z FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH” 09:44 15-07-2016 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 24/872/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa 09:17 15-07-2016 Akty prawne Szczegóły
uchwała Nr 24/871/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2016 r. w sprawie wydania opinii o zgodności wniosków uczelni wyższych składanych do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (IP POWER) w ramach Konkursu nr 1/NPK/POWER/3.1/2016 z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 09:05 15-07-2016 Akty prawne Szczegóły
« 1 2 929 930 931 932 933 1 127 1 128 »

Informacje

Rejestr zmian

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>