Rozstrzygnięcie Konkursu Nr 22/2018 – „Umiem Pływać”

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO uchwałą nr 16/742/18 z dnia 25 kwietnia 2018 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 22/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu.
Podmiot, który otrzymał dotację na realizację zadań znajduje się w załączniku poniżej.
Informacji dotyczących korekt i umów dotacyjnych oraz kwestii merytorycznych udziela: Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
Arkadiusz Gołębiewski – tel. 668 031 258

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian