Rozstrzygnięcie konkursu nr 27/2020

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 24/1048/20 z dnia 22.06.2020 r. podjął decyzję o rozstrzygnięciu  otwartego konkursu ofert nr 27/2020 na wykonywanie zadań   publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2020 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian