Rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert nr 26/2019

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO uchwałą Nr 27/1245/19 z dnia 17 lipca 2019 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 26/2019 na wykonywanie zadań   publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2019 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego pn. „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim”.

Lista podmiotów, które otrzymały dotację na realizację zadań znajduje się w załączniku poniżej.

Informacji udziela: Departament Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego

Agnieszka Huzakowska – tel. 56 621 25 28

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian