Rządowy program „Aktywna tablica”

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego informuje, że w roku bieżącym otrzymał wsparcie finansowe ze środków budżetu państwa na realizację Rządowego programu
pn. „Aktywna tablica”. Celem programu jest zapewnienie szkołom niezbędnej infrastruktury w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych przez dofinansowanie zakupu tablic interaktywnych, projektorów, głośników a także interaktywnych monitorów dotykowych.

Program finansowany jest w 80% ze środków budżetu państwa oraz w 20% z wkładu własnego organu prowadzącego szkołę.

W ramach programu do wsparcia finansowego zakwalifikowały się niżej wymienione jednostki oświatowe prowadzone przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego:

– Zespół Szkół Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych
Nr 1 w Ciechocinku,

– Zespół Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy,

– Kujawsko-Pomorski Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy.

Każda jednostka otrzymała na realizację zadania łącznie kwotę 17,5 tys. zł, w tym 14 tys. zł ze środków budżetu państwa oraz 3,5 tys. zł ze środków własnych Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian