Skargi i wnioski

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg, wniosków i petycji wpływających do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych oraz wojewódzkich osób prawnych odbywa się stosownie do zasad określonych w następujących aktach normatywnych:

  • w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257);
  • w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1123);
  • w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46);
  • w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 24/763/15 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z późn. zm.;
  • w zarządzeniu Nr 66/2015 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 27 października 2015 roku w sprawie określenia zasad przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg, wniosków oraz petycji.

 

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian