SKŁAD KOMISJI KONKURSOWEJ w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

Załącznik do Uchwały 20/647/16 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 18 maja 2016 r.

SKŁAD KOMISJI  KONKURSOWEJ w celu przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy

  1. Zbigniew Ostrowski – Wicemarszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przewodniczący komisji konkursowej, przedstawiciel Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
  2. Marek Smoczyk – Sekretarz Województwa Kujawsko-Pomorskiego, przedstawiciel Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
  3. Jerzy Janczarski – Dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego UM, przedstawiciel Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
  4. Renata Karpińska – Naczelnik Wydziału ds. cyfryzacji zasobów i animacji kultury w Departamencie Mecenatu Państwa MKiDN, przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
  5. Agnieszka Czerniak – Główny specjalista w Departamencie Mecenatu Państwa MKiDN, przedstawiciel Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego;
  6. Bogna Derkowska-Kostkowska – przedstawiciel organizacji związkowej;
  7. Jędrzej Kubiak – przedstawiciel organizacji związkowej;
  8. Maria Flinik-Huryn – przedstawiciel Stowarzyszenia Twórców Ludowych;
  9. Krystyna Wulert – przedstawiciel Robotniczego Stowarzyszenia Twórców Kultury.

 

 

Informacje

Rejestr zmian