Sprawozdania OŚ-4g i OŚ-4p.

Sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu gminy i powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2018.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2018 (Dz.U. z 2017 r. poz. 2471) nakłada obowiązek sporządzania sprawozdania:
– OŚ-4g „Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2018” przez wójtów, burmistrzów, prezydentów miast i przekazania urzędowi marszałkowskiemu do dnia 11 lutego 2019 roku.
OŚ-4p „Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2018” przez zarządy powiatów i przekazania urzędowi marszałkowskiemu do dnia 11 lutego 2019 roku.

Powyższe sprawozdania podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail:

wkfc[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Wszelkie informacje w sprawie sprawozdań składanych przez gminy miejskie i wiejskie (OŚ-4g) oraz w sprawie sprawozdań składanych przez powiaty oraz miasta na prawach powiatu (OŚ-4p) można uzyskać w Departamencie Finansów w Wydziale Księgowości Funduszy Celowych pod numerem telefonu  – p. Adriana Kwaśnik, tel. 056 62 18 428.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian