Sprawozdania OŚ-4p i OŚ-4g.

Sprawozdania z gospodarowania dochodami budżetu gminy i powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2015.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1330 ze zm.) nakłada obowiązek sporządzania sprawozdania:

1. OŚ-4g „Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2015” przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) i przekazania urzędowi marszałkowskiemu do dnia 10 lutego 2016 roku.

2. OŚ-4p „Sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej za rok 2015” przez zarządy powiatów i przekazania urzędowi marszałkowskiemu do dnia 10 lutego 2016 roku.

Powyższe sprawozdania podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym należy przesłać wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail:

wkfc[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Formularze sprawozdań z gospodarowania dochodami budżetu gminy i powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej OŚ-4g i OŚ-4p za rok 2015 do pobrania poniżej.
Wszelkie informacje w sprawie sprawozdań składanych przez gminy miejskie i wiejskie (OŚ-4g) oraz w sprawie sprawozdań składanych przez powiaty oraz miasta na prawach powiatu (OŚ-4p) można uzyskać w Departamencie Finansów w Wydziale Księgowości Funduszy Celowych pod numerem telefonu  – p. Agnieszka Puchałka, tel. 56 62 18 428.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian