Sprawozdanie finansowe Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w likwidacji za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w likwidacji składa się z następujących części:

  • Bilansu
  • Rachunku zysków i strat
  • Zestawienia zmian funduszu
  • Informacji dodatkowej

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian