Sprawozdanie o udzielonych dotacjach w 2015 roku

Sprawozdanie o udzielonych dotacjach w 2015 roku składa się z trzech części tj.:

  • Sprawozdania z realizacji Programu współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
    w 2015 roku
  • Sprawozdania częściowego z realizacji Wieloletniego Programu Współpracy Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na lata 2011-2015 (dotyczy roku 2015)
  • Sprawozdania o udzielonych w 2015 roku dotacjach podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań publicznych, innych niż określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
    i o wolontariacie

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian