Sprawozdania zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) Nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 1191/69 i EWG nr 1107/70 Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przedstawia sprawozdania zbiorcze z realizacji zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych w zakresie wojewódzkich kolejowych przewozów pasażerskich:

  • za okres objęty rozkładem jazdy pociągów 2014/2015 tj. od 13 grudnia 2014 roku do 12 grudnia 2015 roku.
  • za okres objęty rozkładem jazdy pociągów 2015/2016 tj. od 12 grudnia 2015 roku do 10 grudnia 2016 roku
  • za okres objęty rozkładem jazdy pociągów 2016/2017 tj. od 11 grudnia 2016 roku do 9 grudnia 2017 roku
  • za okres objęty rozkładem jazdy pociągów 2017/2018 tj. od 10 grudnia 2017 roku do 8 grudnia 2018 roku
  • za okres objęty rozkładem jazdy pociągów 2018/2019 tj. od 9 grudnia 2018 roku do 14 grudnia 2019 roku

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian