Projekt Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 w zakresie priorytetów i celów strategicznych, zaprezentowany podczas sesji Sejmiku Województwa w dniu 25 marca 2013 r.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian