Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 Plan modernizacji 2020+, przyjęte przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego

 

Szanowni Państwo,

W dniu 8 sierpnia 2013 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 Plan modernizacji 2020+.

Trwające 43 dni konsultacje społeczne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem i miały bardzo szeroki charakter. Raport z ich przebiegu oraz wszystkie zgłoszone podczas konsultacji uwagi i opinie wraz z opisem sposobu ich uwzględnienia w projekcie Strategii zostały szczegółowo przedstawione w poniżej zamieszczonym Sprawozdaniu.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian