Zaproszenie Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020

Szanowni Państwo,

3 czerwca br. rozpoczęliśmy konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego Plan modernizacji 2020+.
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem dokumentu oraz w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu:
Departament Planowania Regionalnego
Plac Teatralny 2 (pokój 345)

Uwagi i opinie należy składać na formularzu konsultacji społecznych dostępnym w załącznikach (Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na niniejszym formularzu) oraz w siedzibie urzędu i przedstawicielstwach w terminie od 3 czerwca do 15 lipca 2013 r.
Formularze prosimy przesyłać na adres strategia[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl albo na adres Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Planowania Regionalnego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

Szczegółowe informacje o konsultacjach społecznych będą umieszczane na stronie bip.kujawsko-pomorskie.pl/strategia .

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i opinii jest Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji zostanie zamieszczone na stronach internetowych: bip.kujawsko-pomorskie.pl i www.bip.kujawsko-pomorskie.pl w terminie 30 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian