Stypendia na 2019 rok za osiągnięcia w 2018

Stypendia 2019

Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Nr XLIII/715/13 z dnia 18 listopada 2013 r. (z późń. zm.) dnia 20 grudnia 2018 r. mija termin składania wniosków stypendialnych dla sportowców za osiągnięte wyniki sportowe w roku 2018.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z regulaminem stanowiącym załącznik do powyższej informacji.

Wnioski należy składać w papierowej teczce typu „wczep”, w kopercie mogą znajdować się tylko wnioski na stypendium sportowe.

Zabrania się składania wniosków stypendialnych z wnioskami na nagrody lub rocznym rozliczeniem stypendialnym.

Prosimy, także o wypełnienie wszystkich kwalifikowanych osiągnięć zawodnika na jednym formularzu. 

Kopertę prosimy zaadresować na:

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Plac Teatralny 2

87 – 100 Toruń

Na kopercie prosimy o dopisanie: „Wnioski Stypendialne – Sport”

Osoba odpowiedzialna za Nabór Wniosków: Michał Rutkowski – 883 353 688.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian