Szacowanie wartości dla zamówienia: Raport nt. dobrych praktyk i rekomendacje dla instytucji zarządzającej RPO WK-P, w celu skutecznego wdrażania inteligentnych specjalizacji regionalnych – Feedback Paper

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania i przedłożenie szacunku w kwocie netto / brutto do dnia 18.06.2018 roku na adres poczty elektronicznej b[dot]dahm[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl

Niniejsze zapytanie stanowi formę szacowania wartości zamówienia i nie stanowi zobowiązania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego do zawarcia umowy.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian