Szacowanie wartości zamówienia na przygotowanie i dostawę materiałów promocyjnych wspomagających edukację przyrodniczą na potrzeby realizacji projektu: „Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być na zielonym!”

Zapraszamy do przedłożenia szacunku do dnia 19 sierpnia 2019 r.
godzina 10:00 na adres: k[dot]zuchowska[at]kujawsko-pomorskie[dot]pl  z dopiskiem: Oferta na przygotowanie i dostawę materiałów promocyjnych wspomagających
edukację przyrodniczą na potrzeby realizacji projektu: "Edukacja
społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego. Lubię tu być na zielonym!"
Uprzejmie proszę o podanie ceny brutto.

Niniejsze zapytanie o cenę nie jest równoznaczne z wyborem Wykonawcy, a
służy jedynie do szacowania wartości zamówienia. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od wykonania przedmiotowego
zamówienia.

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian