Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Zarządu Województwa 38/1734/19 02.10.2019 Obowiązujący uchwała Nr 38/1734/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Nadnoteckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Szczegóły
zarządzenia Marszałka Województwa 64a/2019 27.09.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 64a/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 27 września 2019 r. w sprawie powołania składu jury komisji konkursowej, konkursu dla dziennikarzy i blogerów pn. „Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 37/1699/19 25.09.2019 Obowiązujący uchwała Nr 37/1699/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 września 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy pozytywnie zweryfikowanych wniosków o udzielenie wsparcia w ramach Osi priorytetowej 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Działania 7.1 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach naboru ogłoszonego przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki Nr naboru LGD 3/2018 (nabór IZ RPO WK-P Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-210/18) Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 38/1733/19 02.10.2019 Obowiązujący uchwała Nr 38/1733/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Niziny Ciechocińskiej Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 38/1732/19 02.10.2019 Obowiązujący uchwała Nr 38/1732/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
zarządzenia Marszałka Województwa 74/2019 18.10.2019 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 74/2019 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 18 października 2019 r. w sprawie powołania składu jury komisji konkursowej, konkursu dla dziennikarzy i blogerów pn. „Lubię tu być… na zielonym!” Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 38/1731/19 02.10.2019 Obowiązujący uchwała Nr 38/1731/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2019 roku dla spółek wodnych Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 38/1730/19 02.10.2019 Obowiązujący uchwała Nr 38/1730/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 38/1729/19 02.10.2019 Obowiązujący uchwała Nr 38/1729/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na wystąpienie o uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 38/1728/19 02.10.2019 Obowiązujący uchwała Nr 38/1728/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzanego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 38/1727/19 02.10.2019 Obowiązujący uchwała Nr 38/1727/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 38/1726/19 02.10.2019 Obowiązujący uchwała Nr 38/1726/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie zatwierdzenia negocjacji z wykonawcą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 38/1725/19 02.10.2019 Obowiązujący uchwała Nr 38/1725/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 38/1724/19 02.10.2019 Obowiązujący uchwała Nr 38/1724/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 38/1723/19 02.10.2019 Obowiązujący uchwała Nr 38/1723/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia limitów środków finansowych na realizację zadań wynikających z ustawy o służbie medycyny pracy Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 38/1722/19 02.10.2019 Obowiązujący uchwała Nr 38/1722/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie rozpatrzenia protestu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 38/1721/19 02.10.2019 Obowiązujący uchwała Nr 38/1721/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniego Planu Działań „Sprawne zarządzanie i wdrażanie RPO WK-P na lata 2018-2020” dla Pomocy Technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 38/1720/19 02.10.2019 Obowiązujący uchwała Nr 38/1720/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Strategicznej Interwencji Grudziądza i obszaru powiązanego z nim funkcjonalnie Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 38/1719/19 02.10.2019 Obowiązujący uchwała Nr 38/1719/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz przyjęcia regulaminu funkcjonowania Grupy Sterującej Ewaluacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 38/1718/19 02.10.2019 Obowiązujący uchwała Nr 38/1718/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2 października 2019 r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Szczegóły
« 1 2 3 596 597 »