Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Zarządu Województwa 23/1066/17 14.06.2017 Obowiązujący uchwała Nr 23/1066/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze, Działania 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1065/17 14.06.2017 Obowiązujący uchwała Nr 23/1065/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na ekspertów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie aspektu dotyczącego ochrony środowiska nr 23 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1064/17 14.06.2017 Obowiązujący uchwała Nr 23/1064/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej objęcia granicami Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej gruntów położonych w Kowalewie Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1063/17 14.06.2017 Obowiązujący uchwała Nr 23/1063/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na rozbiórkę obiektów budowlanych Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1062/17 14.06.2017 Obowiązujący uchwała Nr 23/1062/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Konkursu „Kujawsko-Pomorski Lider Edukacji” oraz przyjęcia jego regulaminu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1061/17 14.06.2017 Obowiązujący uchwała Nr 23/1061/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Jesienny Festiwal Chórów „Nakielsis Cantat” Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1060/17 14.06.2017 Obowiązujący uchwała Nr 23/1060/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego „Pałacu Lubostroń” w Lubostroniu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1059/17 14.06.2017 Obowiązujący uchwała Nr 23/1059/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WK-P) Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1058/17 14.06.2017 Obowiązujący uchwała Nr 23/1058/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu monitorującego projekty własne Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego współfinansowane ze środków Unii Europejskiej Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1057/17 14.06.2017 Obowiązujący uchwała Nr 23/1057/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia terminu przerwy w pracy oddziałów przedszkolnych funkcjonujących w Zespole Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1056/17 14.06.2017 Obowiązujący uchwała Nr 23/1056/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Promocja agroturystyki w regionie” Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1055/17 14.06.2017 Obowiązujący uchwała Nr 23/1055/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia harmonogramu rzeczowo-finansowego na rok 2017 zadania pod nazwą „Remont dachu obiektu przy ul. Rabiańskiej 21 w Toruniu” realizowanego przez Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1054/17 14.06.2017 Obowiązujący uchwała Nr 23/1054/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody „Centrum Reumatologii i Rehabilitacji” Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy na zawarcie umowy najmu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1053/17 14.06.2017 Obowiązujący uchwała Nr 23/1053/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1052/17 14.06.2017 Obowiązujący uchwała Nr 23/1052/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia odmian w ramach porejestrowego doświadczalnictwa odmianowego do doświadczeń współfinansowanych przez Województwo w 2017 roku Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1051/17 14.06.2017 Obowiązujący uchwała Nr 23/1051/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1050/17 14.06.2017 Obowiązujący uchwała Nr 23/1050/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1049/17 14.06.2017 Obowiązujący uchwała Nr 23/1049/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Budowa obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 i 25. Etap I od DK 15 do DK 25 – skomunikowanie miejscowości Markowice z obwodnicą Inowrocławia Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1048/17 14.06.2017 Obowiązujący uchwała Nr 23/1048/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 060229C Wabcz – Obory Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1047/17 14.06.2017 Obowiązujący uchwała Nr 23/1047/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 100386C poprzez budowę drogi rowerowej Warszewice – Biskupice – Brąchnowo – Pigża – Leszcz Szczegóły
« 1 2 3 286 287 »