Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Zarządu Województwa 23/1108/18 13.06.2018 Obowiązujący uchwała Nr 23/1108/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1107/18 13.06.2018 Obowiązujący uchwała Nr 23/1107/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1106/18 13.06.2018 Obowiązujący uchwała Nr 23/1106/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zawarcia umów dotacyjnych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie z Partnerami projektów partnerskich, realizowanych w ramach Osi priorytetowej 2. Cyfrowy region, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1105/18 13.06.2018 Obowiązujący uchwała Nr 23/1105/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1104/18 13.06.2018 Obowiązujący uchwała Nr 23/1104/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wyboru wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1103/18 13.06.2018 Obowiązujący uchwała Nr 23/1103/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania na usługę społeczną z podziałem na 2 części Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1102/18 13.06.2018 Obowiązujący uchwała Nr 23/1102/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1101/18 13.06.2018 Obowiązujący uchwała Nr 23/1101/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1100/18 13.06.2018 Obowiązujący uchwała Nr 23/1100/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. „Narzędzia promocji Szlaku Piastowskiego” Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1099/18 13.06.2018 Obowiązujący uchwała Nr 23/1099/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-113/17 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1098/18 13.06.2018 Obowiązujący uchwała Nr 23/1098/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej we Włocławku w 2018 roku Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1097/18 13.06.2018 Obowiązujący uchwała Nr 23/1097/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 6/2018 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2018 roku w zakresie pomocy społecznej pn. „Wspieranie zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym” Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1096/18 13.06.2018 Obowiązujący uchwała Nr 23/1096/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Radziejowie w 2018 roku Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1095/18 13.06.2018 Obowiązujący uchwała Nr 23/1095/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy w 2018 roku Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1094/18 13.06.2018 Obowiązujący uchwała Nr 23/1094/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Drzonowie w 2018 roku Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1093/18 13.06.2018 Obowiązujący uchwała Nr 23/1093/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1092/18 13.06.2018 Obowiązujący uchwała Nr 23/1092/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1091/18 13.06.2018 Obowiązujący uchwała Nr 23/1091/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie przyznania stypendiów osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1090/18 13.06.2018 Obowiązujący uchwała Nr 23/1090/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego „Pałacu Lubostroń” w Lubostroniu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 23/1089/18 13.06.2018 Obowiązujący uchwała Nr 23/1089/18 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii do zmiany planu finansowego Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej – Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Szczegóły
« 1 2 3 426 427 »