Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Zarządu Województwa 13/500/20 08.04.2020 Obowiązujący uchwała Nr 13/500/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Samorządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowanych z dotacji celowych z budżetu państwa na rok 2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 13/499/20 08.04.2020 Obowiązujący uchwała Nr 13/499/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu województwa na rok 2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 11/440/20 25.03.2020 Obowiązujący uchwała Nr 11/440/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry, Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych, Schemat: Inwestycje z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich w ramach polityki terytorialnej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.02.00-IZ.00-04-219/18) Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 11/439/20 25.03.2020 Obowiązujący uchwała Nr 11/439/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki WZW B i C w województwie kujawsko-pomorskim” Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 11/438/20 25.03.2020 Obowiązujący uchwała Nr 11/438/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do stosowania procedur wdrażania Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 11/437/20 25.03.2020 Obowiązujący uchwała Nr 11/437/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu weryfikacji w ramach konkursu Nr RPKP.07.01.00-IZ.00-04-313/19 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 11/436/20 25.03.2020 Obowiązujący uchwała Nr 11/436/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie projektu w trybie konkursowym na 2020 rok dla projektów współfinansowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 11/435/20 25.03.2020 Obowiązujący uchwała Nr 11/435/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 11/434/20 25.03.2020 Obowiązujący uchwała Nr 11/434/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian Rocznego planu działań informacyjnych i promocyjnych na rok 2020 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 11/433/20 25.03.2020 Obowiązujący uchwała Nr 11/433/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 11/432/20 25.03.2020 Obowiązujący uchwała Nr 11/432/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu działań na rok 2020 „Kujawsko-Pomorskiego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2022” Szczegóły
zarządzenia Marszałka Województwa 29/2020 03.04.2020 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 29/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie akceptacji wysokości opłaty za kształcenie w Medyczno-Społecznym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szczegóły
zarządzenia Marszałka Województwa 28/2020 03.04.2020 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 28/2020 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w związku z ryzykiem zakażenia koronawirusem (SARS-CoV-2) w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 11/431/20 25.03.2020 Obowiązujący uchwała Nr 11/431/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Wychowanie trudna sztuka, dla rodzica wciąż nauka” Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 11/430/20 25.03.2020 Obowiązujący uchwała Nr 11/430/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. „Żyć na MAXA POZYTYWNIE!” Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 11/429/20 25.03.2020 Obowiązujący uchwała Nr 11/429/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. Z teatrem za pan brat Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 11/428/20 25.03.2020 Obowiązujący uchwała Nr 11/428/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie nieprzyznania dofinansowania na realizację zadania publicznego pn. Cudze chwalicie, swego nie znacie! Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 11/427/20 25.03.2020 Obowiązujący uchwała Nr 11/427/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie powierzenia Kujawsko-Pomorskim Inwestycjom Medycznym sp. z o.o. przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 11/426/20 25.03.2020 Obowiązujący uchwała Nr 11/426/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 11/425/20 25.03.2020 Obowiązujący uchwała Nr 11/425/20 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
« 1 2 3 659 660 »