Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Zarządu Województwa 19/831/17 17.05.2017 Obowiązujący uchwała Nr 19/831/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ustalenia planu rzeczowo-finansowego zadań z zakresu poprawy jakości gruntów rolnych w asortymencie budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego na rok 2017 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 19/830/17 17.05.2017 Obowiązujący uchwała Nr 19/830/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie przyznania dofinansowania na realizację projektu własnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 19/829/17 17.05.2017 Obowiązujący uchwała Nr 19/829/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wpisu do Wykazu kandydatów na ekspertów do oceny merytorycznej projektów zgłaszanych do dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w zakresie aspektu dotyczącego ochrony środowiska nr 23 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 19/828/17 17.05.2017 Obowiązujący uchwała Nr 19/828/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.2 Zrównoważona mobilność miejska i promowanie strategii niskoemisyjnych w ramach ZIT, Schemat: budowa i przebudowa ścieżek rowerowych w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.03.05.02-IZ.00-04-095/16) Szczegóły
zarządzenia Marszałka Województwa 19/2017 23.05.2017 Obowiązujący ZARZĄDZENIE NR 19/2017 MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 23 maja 2017 w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt pn. „Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2017 roku ” Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 19/827/17 17.05.2017 Obowiązujący uchwała Nr 19/827/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na dysponowanie na cele budowlane nieruchomością stanowiącą własność Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 19/826/17 17.05.2017 Obowiązujący uchwała Nr 19/826/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy w 2017 roku Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 19/825/17 17.05.2017 Obowiązujący uchwała Nr 19/825/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego w zakresie wspierania prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez organizacje młodzieżowe pn. „Wakacje na sportowo z MLUKS Orlik Kcynia” Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 19/824/17 17.05.2017 Obowiązujący uchwała Nr 19/824/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie dofinansowania kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Bydgoszczy w 2016 roku Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 19/823/17 17.05.2017 Obowiązujący uchwała Nr 19/823/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 19/822/17 17.05.2017 Obowiązujący uchwała Nr 19/822/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 17/780/17 04.05.2017 Obowiązujący uchwała Nr 17/780/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.03.00-IZ.00-04-037/16 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 19/821/17 17.05.2017 Obowiązujący uchwała Nr 19/821/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ciągu dróg gminnych, w skład którego wchodzą: droga nr 191713C – ul. Polna w Izbicy Kujawskiej i droga nr 191201C – Augustynowo – Zdrojówka, gmina Izbica Kujawska Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 19/820/17 17.05.2017 Obowiązujący uchwała Nr 19/820/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 1395C oraz drogi gminnej nr 040528C polegającej na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w miejscowościach Biały Bór oraz Wałdowo Szlacheckie, gmina Grudziądz Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 19/819/17 17.05.2017 Obowiązujący uchwała Nr 19/819/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi gminnej nr 190202C w miejscowości Lisek, gmina Fabianki Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 19/818/17 17.05.2017 Obowiązujący uchwała Nr 19/818/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zaopiniowania realizacji inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi powiatowej nr 2814C Samszyce – Izbica Kujawska Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 19/817/17 17.05.2017 Obowiązujący uchwała Nr 19/817/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie uzgodnienia propozycji zaliczenia dróg publicznych do kategorii dróg powiatowych Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 17/766/17 04.05.2017 Obowiązujący uchwała Nr 17/766/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieorganicznego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 13/535/17 04.04.2017 Obowiązujący uchwała Nr 13/535/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.01.02-IZ.00-04-044/16 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 13/534/17 04.04.2017 Obowiązujący uchwała Nr 13/534/17 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.06.04.03-IZ.00-04-058/16 Szczegóły
« 1 2 3 274 275 »