Akty prawne

Grupa tematyczna Numer aktu prawnego Data podjęcia Status Temat
uchwały Zarządu Województwa 6/197/19 13.02.2019 Obowiązujący uchwała Nr 6/197/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 20/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2019 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 6/196/19 13.02.2019 Obowiązujący uchwała Nr 6/196/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia listy wszystkich ocenionych projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, dla konkursu Nr RPKP.04.02.00-IZ.00-04-223/18 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 6/195/19 13.02.2019 Obowiązujący uchwała Nr 6/195/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-213/18 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 6/194/19 13.02.2019 Obowiązujący uchwała Nr 6/194/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zmiany czasu trwania etapu oceny formalno-merytorycznej w ramach konkursu Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 6/193/19 13.02.2019 Obowiązujący uchwała Nr 6/193/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 6/192/19 13.02.2019 Obowiązujący uchwała Nr 6/192/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków na wykonywanie zadań publicznych w zakresie utrzymania wód i urządzeń wodnych w 2019 roku dla spółek wodnych Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 6/191/19 13.02.2019 Obowiązujący uchwała Nr 6/191/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie przyjęcia projektu Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia na 2019 rok i skierowania go do zaopiniowania Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 6/190/19 13.02.2019 Obowiązujący uchwała Nr 6/190/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie przyznania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe w 2018 roku Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 6/189/19 13.02.2019 Obowiązujący uchwała Nr 6/189/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 22/2019 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 6/188/19 13.02.2019 Obowiązujący uchwała Nr 6/188/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu warunków udzielenia wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w zakresie projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 6/187/19 13.02.2019 Obowiązujący uchwała Nr 6/187/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia projektu warunków udzielenia wsparcia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, w zakresie projektów realizowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 6/186/19 13.02.2019 Obowiązujący uchwała Nr 6/186/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.3 Kształcenie zawodowe, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 6/185/19 13.02.2019 Obowiązujący uchwała Nr 6/185/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie akceptacji listy projektów ocenionych w trakcie prac Komisji Oceny Projektów w ramach konkursu Nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-177/18 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 6/184/19 13.02.2019 Obowiązujący uchwała Nr 6/184/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i przyjęcia regulaminu konkursu w ramach Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne, Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 6/183/19 13.02.2019 Obowiązujący uchwała Nr 6/183/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody Kujawsko-Pomorskiemu Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno-Wychowawczemu im. Janusza Korczaka w Toruniu na zawarcie umowy najmu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 6/182/19 13.02.2019 Obowiązujący uchwała Nr 6/182/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Wojewódzkiego Konkursu im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej pn. „Oni tworzyli naszą historię” oraz przyjęcia jego regulaminu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 6/181/19 13.02.2019 Obowiązujący uchwała Nr 6/181/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wykazu programów rewitalizacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 6/180/19 13.02.2019 Obowiązujący uchwała Nr 6/180/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie zlecenia realizacji zadania publicznego pn. Koncert karnawałowy organizowany przez Orkiestrę Dętą OSP w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 6/179/19 13.02.2019 Obowiązujący uchwała Nr 6/179/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert nr 21/2019 oraz na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2019 roku w zakresie kultury fizycznej i sportu Szczegóły
uchwały Zarządu Województwa 6/178/19 13.02.2019 Obowiązujący uchwała Nr 6/178/19 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie Pakietu A Szczegóły
« 1 2 3 509 510 »