Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
21.02.2018 07.03.2018 Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Szczegóły
19.02.2018 05.03.2018 DO SPRAW DZIEDZICTWA NARODOWEGO Szczegóły
14.02.2018 26.02.2018 DO SPRAW ZAANGAŻOWANIA, EWIDENCJI, WERYFIKACJI I ROZLICZANIA UMÓW DOTACYJNYCH Szczegóły
14.02.2018 26.02.2018 DO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW W BIURZE WDRAŻANIA PROJEKTÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ III I IV Szczegóły
31.01.2018 14.02.2018 DO SPRAW WYBORU PROJEKTÓW Szczegóły
29.01.2018 08.02.2018 DO SPRAW OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 Szczegóły
29.01.2018 08.02.2018 DO SPRAW ROZLICZANIA PROJEKTÓW W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 Szczegóły
24.01.2018 05.02.2018 WOLNE STANOWISKO PRACY W WYDZIALE INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Szczegóły
23.01.2018 02.02.2018 WOLNE STANOWISKO PRACY W DEPARTAMENCIE EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Szczegóły
23.01.2018 02.02.2018 WOLNE STANOWISKO PRACY W DEPARTAMENCIE EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Szczegóły
11.01.2018 22.01.2018 księgowa Szczegóły
08.01.2018 18.01.2018 DO SPRAW REALIZACJI ZADAŃ W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Szczegóły
05.01.2018 15.01.2018 W BIURZE KONTROLI WYDZIAŁU KONTROLI WDRAŻANIA EFRR Szczegóły
27.12.2017 08.01.2018 DO SPRAW OBSŁUGI I ROZLICZEŃ ZESPOŁU TRANSPORTOWEGO Szczegóły
21.12.2017 02.01.2018 Specjalista niebędący nauczycielem do Pracowni Informacji i Promocji Szczegóły
04.12.2017 14.12.2017 DO SPRAW CERTYFIKACJI Szczegóły
28.11.2017 11.12.2017 DO SPRAW PROGRAMOWANIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA W BIURZE DS. PROGRAMOWANIA ROZWOJU Szczegóły
28.11.2017 11.12.2017 DO SPRAW MONITORINGU I SPRAWOZDAWCZOŚCI WDRAŻANIA PROGREMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH 2014-2020 ORAZ PROGRAMU OPERACYJNEGO RYBACTWO I MORZE 2014-2020 Szczegóły
28.11.2017 11.12.2017 DO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW W BIURZE WDRAŻANIA PROJEKTÓW LEADER Szczegóły
28.11.2017 11.12.2017 DO SPRAW KONTROLI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Szczegóły
« 1 2 3 4 8 9 10 »