Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
25.04.2019 06.05.2019 Dyrektor Departamentu Audytu i Kontroli Zarządczej Szczegóły
25.04.2019 06.05.2019 WOLNE STANOWISKO W WYDZIALE WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ Szczegóły
25.04.2019 06.05.2019 DO SPRAW REWITALIZACJI DRÓG WODNYCH ORAZ OBSZARÓW NADWODNYCH W WYDZIALE ROZWOJU GOSPODARCZEGO Szczegóły
25.04.2019 06.05.2019 DO SPRAW REALIZACJI PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH W WYDZIALE EUROPEJSKIEJ WSPÓŁPRACY TERYTORIALNEJ Szczegóły
25.04.2019 06.05.2019 DO SPRAW ROZLICZANIA PROJEKTÓW W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 Szczegóły
25.04.2019 06.05.2019 DO SPRAW OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 Szczegóły
24.04.2019 30.04.2019 nauczyciel – konsultant ds. edukacji informatycznej Szczegóły
11.04.2019 23.04.2019 DO SPRAW ORGANIZACJI WYDARZEŃ KULTURALNYCH I PROMOCJI W DEPARTAMENCIE PROMOCJI Szczegóły
04.04.2019 15.04.2019 DYREKTOR DEPARTAMENTU INFRASTRUKTURY I TRANSPORTU Szczegóły
02.04.2019 23.04.2019 WOLNE STANOWISKO GEOLOGA WOJEWÓDZKIEGO KIEROWNIKA BIURA DO SPRAW GEOLOGII W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA Szczegóły
26.03.2019 05.04.2019 DO SPRAW DZIEDZICTWA NARODOWEGO W DEPARTAMENCIE KULTURY I EDUKACJI Szczegóły
19.03.2019 05.04.2019 DO SPRAW REALIZACJI ZADAŃ W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH Szczegóły
18.03.2019 28.03.2019 Dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego Szczegóły
18.03.2019 28.03.2019 DO SPRAW KONTROLI WDRAŻANIA W DEPARTAMENCIE KONTROLI WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH Szczegóły
28.02.2019 31.03.2019 Pracownik ds. nadzoru i obsługi inwestycji - Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne sp. z o.o. Szczegóły
26.02.2019 08.03.2019 DO SPRAW REALIZACJI ZADAŃ W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Szczegóły
25.02.2019 27.03.2019 Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Pediatrii, Endokrynologii i Diabetologii Szczegóły
25.02.2019 27.03.2019 Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Neurochirurgii Dziecięcej Szczegóły
13.02.2019 28.02.2019 specjalista do spraw finansowych Szczegóły
11.02.2019 21.02.2019 WOLNE STANOWISKO PRACY W WYDZIALE INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH Szczegóły
« 1 2 3 4 14 15 16 »