Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
12.04.2018 23.04.2018 DO SPRAW OCHRONY PRZYRODY Szczegóły
05.04.2018 16.04.2018 DO SPRAW ŁADU PRZESTRZENNEGO Szczegóły
03.04.2018 13.04.2018 Główny Księgowy Szczegóły
29.03.2018 12.04.2018 Dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Inowrocławiu Szczegóły
29.03.2018 12.04.2018 Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy Szczegóły
29.03.2018 12.04.2018 Dyrektor Medyczno-Społecznego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Toruniu Szczegóły
26.03.2018 05.04.2018 WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE ROZWOJU JEDNOSTEK EDUKACYJNYCH WYDZIAŁU EDUKACJI I NADZORU Szczegóły
23.03.2018 03.04.2018 DO SPRAW REALIZACJI PROJEKTU „INFOSTRADA KUJAW I POMORZA 2.0” Szczegóły
22.03.2018 03.04.2018 DO SPRAW ORGANIZACJI PRACY ZARZĄDU W GABINECIE MARSZAŁKA Szczegóły
20.03.2018 30.03.2018 WOLNE STANOWISKA PRACY W BIURZE GOSPODARKI ODPADAMI Szczegóły
20.03.2018 30.03.2018 WOLNE STANOWISKA PRACY W BIURZE POZWOLEŃ ŚRODOWISKOWYCH Szczegóły
20.03.2018 30.03.2018 DO SPRAW Z ZAKRESU OCHRONY POWIETRZA Szczegóły
20.03.2018 30.03.2018 DO SPRAW OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ PROJEKTÓW W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 Szczegóły
20.03.2018 30.03.2018 DO SPRAW ROZLICZANIA PROJEKTÓW W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 Szczegóły
13.03.2018 23.03.2018 NACZELNIK WYDZIAŁU ROZWOJU WSI W DEPARTAMENCIE ROLNICTWA I GEODEZJI Szczegóły
08.03.2018 19.03.2018 DO SPRAW EDUKACJI PRZYRODNICZEJ Szczegóły
21.02.2018 07.03.2018 Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa Szczegóły
19.02.2018 05.03.2018 DO SPRAW DZIEDZICTWA NARODOWEGO Szczegóły
14.02.2018 26.02.2018 DO SPRAW ZAANGAŻOWANIA, EWIDENCJI, WERYFIKACJI I ROZLICZANIA UMÓW DOTACYJNYCH Szczegóły
14.02.2018 26.02.2018 DO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW W BIURZE WDRAŻANIA PROJEKTÓW PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ III I IV Szczegóły
« 1 2 3 4 9 10 11 »