Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
14.07.2017 24.07.2017 DO SPRAW PROCEDURY ODWOŁAWCZEJ Szczegóły
13.07.2017 24.07.2017 DO SPRAW REALIZACJI ZADAŃ INFRASTRUKTURALNYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Szczegóły
19.06.2017 03.07.2017 Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
06.06.2017 20.06.2017 referent ds. administracyjnych Szczegóły
06.06.2017 16.06.2017 DO SPRAW ROZLICZEŃ, SPRAWOZDAWCZOŚCI I EWALUACJI PROJEKTU „SZKOŁA ZAWODOWCÓW” Szczegóły
05.06.2017 16.06.2017 DO SPRAW REALIZACJI ZADAŃ INFRASTRUKTURALNYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Szczegóły
29.05.2017 08.06.2017 SPECJALISTY DO SPRAW EKONOMII Szczegóły
26.05.2017 05.06.2017 DO SPRAW OBSŁUGI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Szczegóły
26.05.2017 05.06.2017 Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Urologii Szczegóły
25.05.2017 08.06.2017 Dyrektor Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy Szczegóły
25.05.2017 08.06.2017 Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy Szczegóły
25.05.2017 08.06.2017 Dyrektor Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy Szczegóły
25.05.2017 08.06.2017 Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Szczegóły
19.05.2017 02.06.2017 dyrektor Szczegóły
18.05.2017 01.06.2017 Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu Szczegóły
15.05.2017 25.05.2017 DO SPRAW REALIZACJI ZADAŃ INFRASTRUKTURALNYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Szczegóły
15.05.2017 25.05.2017 W BIURZE PLANOWANIA I KONTROLI TRANSPORTU Szczegóły
28.04.2017 08.05.2017 DO SPRAW EDUKACJI PRZYRODNICZEJ Szczegóły
28.04.2017 08.05.2017 WOLNE STANOWISKO PRACY Szczegóły
25.04.2017 05.05.2017 DO SPRAW REALIZACJI ZADAŃ W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 »