Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
25.05.2017 08.06.2017 Dyrektor Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy Szczegóły
25.05.2017 08.06.2017 Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. gen. Stanisława Maczka w Bydgoszczy Szczegóły
25.05.2017 08.06.2017 Dyrektor Zespołu Szkół nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy Szczegóły
25.05.2017 08.06.2017 Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Szczegóły
19.05.2017 02.06.2017 dyrektor Szczegóły
18.05.2017 01.06.2017 Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej w Toruniu Szczegóły
15.05.2017 25.05.2017 DO SPRAW REALIZACJI ZADAŃ INFRASTRUKTURALNYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Szczegóły
15.05.2017 25.05.2017 W BIURZE PLANOWANIA I KONTROLI TRANSPORTU Szczegóły
28.04.2017 08.05.2017 DO SPRAW EDUKACJI PRZYRODNICZEJ Szczegóły
28.04.2017 08.05.2017 WOLNE STANOWISKO PRACY Szczegóły
25.04.2017 05.05.2017 DO SPRAW REALIZACJI ZADAŃ W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Szczegóły
24.04.2017 04.05.2017 DO SPRAW WYDAWANIA POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH Szczegóły
18.04.2017 19.05.2017 dyrektor Szczegóły
18.04.2017 28.04.2017 DO SPRAW KOORDYNACJI RLKS Szczegóły
18.04.2017 18.05.2017 Naczelna Pielęgniarka Szczegóły
12.04.2017 24.04.2017 DO SPRAW KONCESJI GEOLOGICZNYCH Szczegóły
12.04.2017 24.04.2017 DO SPRAW WYBORU PROJEKTÓW W BIURZE DO SPRAW OCENY HORYZONTALNEJ I OOŚ Szczegóły
11.04.2017 21.04.2017 DO SPRAW OBSŁUGI SEKRETARIATU CZŁONKA ZARZĄDU Szczegóły
11.04.2017 21.04.2017 DO SPRAW ROZLICZANIA PROJEKTÓW W ZAKRESIE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 Szczegóły
11.04.2017 21.04.2017 DO SPRAW OPŁAT W WYDZIALE KSIĘGOWOŚCI FUNDUSZY CELOWYCH Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 7 »