Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
13.02.2019 28.02.2019 specjalista do spraw finansowych Szczegóły
11.02.2019 21.02.2019 WOLNE STANOWISKO PRACY W WYDZIALE INTEGRACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH Szczegóły
11.02.2019 21.02.2019 Specjalista ds. administracyjno - gospodarczych Szczegóły
07.02.2019 18.02.2019 DO SPRAW GEODEZJI W DEPARTAMENCIE ROLNICTWA I GEODEZJI Szczegóły
30.01.2019 11.02.2019 WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW ROZLICZANIA PROJEKTÓW W WYDZIALE AUTORYZACJI PŁATNOŚCI I KONTROLI W DEPARTAMENCIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Szczegóły
29.01.2019 18.02.2019 Dyrektor Szczegóły
14.01.2019 24.01.2019 DO SPRAW WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH Szczegóły
08.01.2019 25.01.2019 DO SPRAW EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA Szczegóły
08.01.2019 18.01.2019 DO SPRAW DZIEDZICTWA NARODOWEGO W DEPARTAMENCIE KULTURY I EDUKACJI Szczegóły
28.12.2018 07.01.2019 główny księgowy Szczegóły
20.12.2018 31.01.2019 WOLNE STANOWISKO PRACY W WYDZIALE KADR W DEPARTAMENCIE ORGANIZACYJNYM Szczegóły
11.12.2018 21.12.2018 WOLNE STANOWISKO PRACY W WYDZIALE KADR Szczegóły
04.12.2018 14.12.2018 WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW ROZLICZEŃ PROJEKTU „ARTYŚCI W ZAWODZIE – MODERNIZACJA WARSZTATÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W KPSOSW IM. J. KORCZAKA W TORUNIU” W DEPARTAMENCIE EDUKACJI I KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO Szczegóły
03.12.2018 02.01.2019 Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szczegóły
03.12.2018 02.01.2019 Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Internistyczno-Zakaźnego i Niedoborów Odpornościowych Szczegóły
30.11.2018 10.12.2018 WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW WDRAŻANIA POLITYKI TERYTORIALNEJ W DEPARTAMENCIE ROZWOJU REGIONALNEGO Szczegóły
28.11.2018 11.12.2018 Księgowy Szczegóły
27.11.2018 11.12.2018 Specjalista Szczegóły
21.11.2018 03.12.2018 WOLNE STANOWISKO PRACY DO SPRAW OBSŁUGI KANCELARYJNEJ W DEPARTAMENCIE ORGANIZACYJNYM Szczegóły
16.11.2018 26.11.2018 Księgowy Szczegóły
« 1 2 3 4 13 14 15 »