Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
22.11.2019 02.12.2019 DO SPRAW GOSPODARKI ODPADAMI Szczegóły
22.11.2019 02.12.2019 DO SPRAW ZWIĄZANYCH Z WYDAWANIEM ZEZWOLEŃ NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW ORAZ NAKŁADANIE KAR W TYM ZAKRESIE W BIURZE OCHRONY PRZYRODY Szczegóły
22.11.2019 02.12.2019 DO SPRAW OCHRONY POWIETRZA Szczegóły
20.11.2019 02.12.2019 WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE WERYFIKACJI POSTĘPOWAŃ PZP W WYDZIALE WDRAŻANIA PROJEKTÓW EFRR Szczegóły
07.11.2019 27.11.2019 Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Toruniu Szczegóły
05.11.2019 18.11.2019 DO SPRAW ROZLICZEŃ FINANSOWYCH PROJEKTÓW W DEPARTAMENCIE CYFRYZACJI Szczegóły
05.11.2019 18.11.2019 DO SPRAW NADZORU NAD WYKONYWANIEM BADAŃ PSYCHOLOGICZNYCH W ZAKRESIE PSYCHOLOGII TRANSPORTU Szczegóły
30.10.2019 12.11.2019 DO SPRAW ANALIZ W BIURZE ANALIZ I ZACHOWANIA TRWAŁOŚCI Szczegóły
30.10.2019 12.11.2019 DO SPRAW ROZLICZANIA PROJEKTÓW W WYDZIALE AUTORYZACJI PŁATNOŚCI I KONTROLI Szczegóły
29.10.2019 08.11.2019 Przełożona Pielęgniarek w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku Szczegóły
28.10.2019 07.11.2019 DO SPRAW KOORDYNACJI I WDRAŻANIA EFS Szczegóły
23.10.2019 12.11.2019 Dyrektor Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy Szczegóły
23.10.2019 23.11.2019 Naczelna Pielęgniarka Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy Szczegóły
21.10.2019 31.10.2019 DO SPRAW OBSŁUGI KANCELARYJNEJ W BIURZE PODAWCZO-KANCELARYJNYM Szczegóły
14.10.2019 24.10.2019 DO SPRAW REALIZACJI ZADAŃ DROGOWYCH NA DROGACH WOJEWÓDZKICH Szczegóły
11.10.2019 21.10.2019 Pielęgniarka Oddziałowa Oddziału Kardiologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku Szczegóły
04.10.2019 14.10.2019 DO SPRAW KOORDYNACJI I MONITORINGU PROJEKTÓW WŁASNYCH I STRATEGICZNYCH W DEPARTAMENCIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH Szczegóły
04.10.2019 14.10.2019 DO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW W BIURZE WDRAŻANIA PROJEKTÓW LEADER Szczegóły
04.10.2019 14.10.2019 WOLNE STANOWISKO PRACY W BIURZE PRASOWYM W GABINECIE MARSZAŁKA Szczegóły
03.10.2019 14.10.2019 WOLNE STANOWISKO PRACY W WYDZIALE INWESTYCJI Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »