Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
02.10.2019 14.10.2019 DO SPRAW EWIDENCJI AKTÓW PRAWNYCH ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA W BIURZE OBSŁUGI ZARZĄDU Szczegóły
25.09.2019 07.10.2019 DO SPRAW EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W DEPARTAMENCIE ŚRODOWISKA Szczegóły
17.09.2019 04.10.2019 starszy księgowy Szczegóły
13.09.2019 30.09.2019 nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów zawodowych Szczegóły
13.09.2019 23.09.2019 Specjalisty ds. finansowo-księgowych Szczegóły
13.09.2019 23.09.2019 Specjalista informatyk Szczegóły
11.09.2019 23.09.2019 WOLNE STANOWISKO PRACY W WYDZIALE INWESTYCJI Szczegóły
06.09.2019 16.09.2019 DO SPRAW MONITORINGU MEDIÓW Szczegóły
03.09.2019 13.09.2019 DO SPRAW ANALIZ W BIURZE ANALIZ I ZACHOWANIA TRWAŁOŚCI W DEPARTAMENCIE KONTROLI WDRAŻANIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH Szczegóły
03.09.2019 23.09.2019 Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku Szczegóły
28.08.2019 17.09.2019 Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku Szczegóły
27.08.2019 11.09.2019 główny księgowy Szczegóły
21.08.2019 02.09.2019 DO SPRAW ORGANIZACJI PRACY I OBSŁUGI SEKRETARIATU W DEPARTAMENCIE ROLNICTWA Szczegóły
14.08.2019 26.08.2019 NACZELNIK WYDZIAŁU ZDROWIA Szczegóły
08.08.2019 19.08.2019 DO SPRAW NABORU, KONTROLI, MONITORINGU I ANALIZ W WYDZIALE KOORDYNACJI RLKS Szczegóły
08.08.2019 19.08.2019 DO SPRAW REALIZACJI ZADAŃ W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE Szczegóły
06.08.2019 16.08.2019 DO SPRAW ORGANIZACJI NABORÓW I UMÓW EFS W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO Szczegóły
06.08.2019 16.08.2019 WOLNE STANOWISKO PRACY W WYDZIALE INWESTYCJI Szczegóły
05.08.2019 16.08.2019 DO SPRAW REALIZACJI ZADAŃ DROGOWYCH NA DROGACH WOJEWÓDZKICH Szczegóły
05.08.2019 16.08.2019 DO SPRAW OCENY FORMALNO – MERYTORYCZNEJ W DEPARTAMENCIE WDRAŻANIA REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »