Ogłoszenia o naborze

Data ogłoszenia Termin składania dokumentów Stanowisko
05.08.2019 16.08.2019 WOLNE STANOWISKO PRACY W KANCELARII SEJMIKU Szczegóły
01.08.2019 21.08.2019 Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Tadeusza Browicza w Bydgoszczy Szczegóły
17.07.2019 29.07.2019 DO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW Szczegóły
15.07.2019 25.07.2019 DO SPRAW KOORDYNACJI I MONITORINGU PROJEKTÓW WŁASNYCH I STRATEGICZNYCH W DEPARTAMENCIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH Szczegóły
15.07.2019 25.07.2019 WOLNE STANOWISKO PRACY W LOKALNYM PUNKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZY EUROPEJSKICH W INOWROCŁAWIU Szczegóły
15.07.2019 25.07.2019 WOLNE STANOWISKA PRACY (2 ETATY) W GŁÓWNYM PUNKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZY EUROPEJSKICH W BYDGOSZCZY Szczegóły
15.07.2019 25.07.2019 WOLNE STANOWISKO PRACY W GŁÓWNYM PUNKCIE INFORMACYJNYM FUNDUSZY EUROPEJSKICH W TORUNIU Szczegóły
09.07.2019 19.07.2019 NACZELNIK WYDZIAŁU ZDROWIA Szczegóły
09.07.2019 19.07.2019 WOLNE STANOWISKO GEOLOGA WOJEWÓDZKIEGO KIEROWNIKA BIURA DO SPRAW GEOLOGII Szczegóły
09.07.2019 29.07.2019 Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy we Włocławku Szczegóły
05.07.2019 15.07.2019 DO SPRAW ROZLICZANIA PROJEKTÓW W WYDZIALE AUTORYZACJI PŁATNOŚCI I KONTROLI W DEPARTAMENCIE ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Szczegóły
02.07.2019 22.07.2019 Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Bydgoszczy Szczegóły
01.07.2019 26.07.2019 nauczyciel – konsultant ds. przedmiotów zawodowych Szczegóły
01.07.2019 26.07.2019 Konserwator Szczegóły
26.06.2019 08.07.2019 główny księgowy Szczegóły
25.06.2019 05.07.2019 DO SPRAW OBSŁUGI MULTIMEDIALNEJ W BIURZE ORGANIZACJI WYDARZEŃ PROMOCYJNYCH Szczegóły
24.06.2019 04.07.2019 DO SPRAW WDRAŻANIA PROJEKTÓW W BIURZE WDRAŻANIA PROJEKTÓW I-IV W WYDZIALE WDRAŻANIA PROJEKTÓW EFRR Szczegóły
24.06.2019 04.07.2019 DO SPRAW REALIZACJI ZADAŃ W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE W DEPARTAMENCIE SPRAW SPOŁECZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Szczegóły
21.06.2019 01.07.2019 DO SPRAW RAPORTOWANIA I ANALIZ W BIURZE RAPORTOWANIA I ANALIZ Szczegóły
21.06.2019 01.07.2019 DO SPRAW ORGANIZACJI NABORÓW I UMÓW W BIURZE DO SPRAW ORGANIZACJI NABORÓW I UMÓW EFS Szczegóły
« 1 2 3 4 5 »