Procedury załatwiania spraw

Temat Wydział
Karta informacyjna 3/SE/K/2019 „Dofinansowanie kosztów tworzenia i działania zakładów aktywności zawodowej” Departament Spraw Społecznych, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych Szczegóły
Karta informacyjna Nr 2/SE/K/2019 „Opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków PFRON” Departament Spraw Społecznych, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych Szczegóły
Karta informacyjna Nr 1/SE/K/2019 „Dofinansowanie robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów” Departament Spraw Społecznych, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych Szczegóły
Stypendia artystyczne dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biuro Kultury Szczegóły
Karta informacyjna Nr 5/K/SE/2018 Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych Szczegóły
Wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Departament Środowiska Szczegóły
Wpis do rejestru organizatorów turystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych Turystyki Szczegóły
Wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Departament Środowiska Szczegóły
Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o członkostwo w regionalnej sieci Dziedzictwo Kulinarne Kujawy i Pomorze Departament Rolnictwa i Geodezji Szczegóły
Wymiana zaświadczenia ADR na podstawie posiadanych uprawnień wydanych przez Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych Zespół ds. ADR Szczegóły
Karta informacje nr 5/K/SE/2018 Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych Szczegóły
Karta informacyjna nr 4/K/SE/2018 Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych Szczegóły
Karta informacyjna 3/K/SE/2018 Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych Szczegóły
Karta informacyjna Nr 2/K/SE/2018 – Opiniowanie wniosków o wpis do rejestru ośrodków, w których mogą odbywać się turnusy rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych korzystających z dofinansowania ze środków PFRON Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych Szczegóły
Karta informacyjna 1/K/SE/2018 – Zapewnienie realizacji postanowienia sądowego o przyjęciu do szpitala psychiatrycznego osoby chorej psychicznie bez jej zgody Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Wydział Zdrowia/Biuro Zdrowia Publicznego Szczegóły
Karta informacyjna 9/K/SE/2017 Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia, Wydział Integracji Osób Niepełnosprawnych Szczegóły
Karta informacyjna 8/K/SE/2017 Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia/ Wydział Polityki Społecznej Szczegóły
Karta informacyjna 7/K/SE/2017 Nagrody dla osób wyróżniających się w działalności pomocy społecznej „Stalowy Anioł” Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Wydział Polityki Społecznej Szczegóły
Karta informacyjna 6/K/SE/2017 Udzielanie dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wydział Polityki Społecznej Wydział Zdrowia Szczegóły
Karta informacyjna 5/K/SE/2017 Wydawanie zezwoleń Departament Spraw Społecznych, Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego i Zdrowia Wydział Zdrowia Szczegóły
« 1 2 3 4 5 6 »